Zwrot Produktu 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy wypełniony formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu (paragonem)  przed upływem terminu 14dni.
 4. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres email: monika.k.op@wp.pl
 5. Zwracany towar należy wysłać na adres:  Cosmeco Monika Kochanowska, ul. Piotrkowska 2A, 45-304 Opole przed upływem 14dni.
 6. Zwracany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny oraz dobrze zabezpieczony na czas transportu
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego,  gdy nosi ślady użytkowania lub gdy uległ uszkodzeniu na skutek złego zabezpieczenia przez Klienta na czas transportu.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona natychmiast po otrzymaniu towaru oraz na numer konta bankowego podanego przez Klienta w formularzu zwrotu.
 10. Kwocie zwrotu płatności zawiera wartość  produktów oraz koszt dostarczenia towaru do Klienta.
 11. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.

 

Reklamacja Produktu  

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Klient może zgłosić reklamację, składając Sprzedawcy wypełniony formularz reklamacji wraz z dowodem zakupu (paragonem) .
 5. W  formularzu reklamacji należy zawrzeć - dane Klienta, dowód zakupu, zwięzły opis wady oraz datę  i okoliczności jej powstania.
 6. Dla uwierzytelnienia reklamacji Klient  może dołączyć zdjęcie wadliwego towaru
 7. Reklamację wraz z dowodem zakupu oraz ewentualnym zdjęciem wadliwego towaru należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail:  monika.k.op@wp.pl.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie późniejszym  niż  14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wypełnionego formularzu reklamacji o którym mowa w ust. 5.
 9. COSMECO nie jest producentem towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

 

FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI TOWARU DO POBRANIA KLIKNIJ TUTAJ...